Nu är det fruktstund, leka får ni göra sedan! - en studie om förskolepedagogers tankar kring lekens utrymme på förskolan

 • Marie Rosenquist
 • Charlotte Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt examensarbete belyser hur betydelsefull leken är för barnet i förskolan och att det krävs utrymme för att den ska utvecklas och skapa mening. Våra huvudfrågor är följande:

  Hur tänker förskolepedagogen angående vilket utrymme leken ska få i förskolan?

  På vilket sätt kan förskolepedagogen inspirera till lek?

  För att nå ett resultat använde vi oss utav kvalitativa intervjuer, där vi skribenter intervjuade sju stycken förskolepedagoger på olika förskolor i en kommun i Blekinge. De teman som framkom i resultatet var: Lek och lärande går hand i hand, Utrymmet påverkar leken, Miljön en inspirationskälla och Inspirera utan att ta över. I resultatet av den kvalitativa undersökningen synliggjordes det att det krävs en aktiv pedagog för barnets lek och att miljön ska vara inspirerande och locka till lek. Ytterligare något som framkom var att det tyvärr inte ges tillräckligt med utrymme för den fria leken, på grund av rutiner och andra avbrott enligt pedagogerna.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '