Ny på jobbet - en fallstudie om nyanställdas förväntningar kopplat till rekryteringsprocessen

 • Ylva Lindgren
 • Emma Lindroos

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Enligt tidigare forskning leder oinfriade förväntningar hos en nyanställd till sämre arbetsprestation och slutligen till frivillig avgång. Vi har i vår undersökning sett närmare på vilken betydelse förväntningar har för den nyanställdes arbetsupplevelse, då vi tagit utgångspunkt i bland annat Vrooms förväntningsteori. Undersökningen har gjorts på en av våra egna arbetsplatser, då vi upplevde att många av de nyanställda tidigt valde att lämna organisationen och vi såg ouppfyllda förväntningar som en möjlig anledning till detta

  Syfte: Vårt syfte med arbetet är att genom ett begränsat antal intervjuer på fallföretaget, ta reda på om de nyanställdas förväntningar inför det nya arbetet motsvarar den verklighet de sedan möter. Detta för att kunna skapa en förståelse för vilken betydelse annonsen och anställningsintervjun har för den nyanställdes förväntningar.

  Metod: Vi har genom en kvalitativmetod gjort en intervjuundersökning på vårt fallföretag.

  Resultat: Vi kom i studien fram till att den anställde genom anställningssamtalet fått en realistisk bild av vad arbetet skulle gå ut på. Branschen och storleken på företaget bidrog sedan till att den anställde skapade sig förväntningar som företaget hade svårt att leva upp till. Vi har sett antydningar till att de anställda på längre sikt fick funderingar på att söka sig vidare på grund av detta.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '