Nya läroplaner ger nya läromedel, eller?
En geografiläromedelsanalys

 • Jessica Lenart
 • Caroline Stensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med examensarbetet är att granska läromedel utifrån överensstämmelse med gällande nationella läroplaner, läroböckers uppbyggnad samt behandling av komplexa frågor. I examensarbetet har samtliga läroböcker för gymnasiekurserna geografi 1 och geografi 2 granskats. Läromedelsanalysen bygger på tidigare forskning samt tidigare använda metoder gällande läromedelsanalyser. Resultatet i undersökningen visar att läroböckerna för kurserna geografi 1 och geografi 2 överensstämmer till större del med kursplanerna, dock finns det några få brister i läroböckernas innehåll. Resultatet visar även att det finns likheter och skillnader i läroböckernas uppbyggnad samt hur läroböckerna behandlar komplexa geografiska frågor. Vi har även kommit fram till i undersökningen och av den tidigare forskningen att det viktigt att läroboken ska vara ett komplement till undervisningen och inte styra den.

  Tilldelningsdatum2015-mars-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKaj Ojanne (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • geografi
  • läromedel
  • läromedelsanalys
  • läroböcker
  • gymnasiet
  • läroplaner

  Citera det här

  '