Nya tankesätt och värderingar utmanar de traditionella
: En undersökning av hur relationen mellan manliga och kvinnliga karaktärer framställs i romanen Vägen till Jerusalem

 • Oskar Nilsson

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är dels att studera hur relationerna mellan karaktärerna Sigrid och Magnus samt mellan Arn och Cecilia framställs och dels att analysera vilka egenskaper och tankar var och en av karaktärerna ger uttryck för, i romanen Vägen till Jerusalem. Undersökningen har en kvalitativ prägel och den har genomförts genom en närläsning av olika sekvenser där ovanstående karaktärer figurerar. Tidigare forskning som både behandlar romansviten om Arn och den historiska fiktionen i allmänhet ligger även till grund för undersökningens resonemang. Ett annat syfte är att utifrån undersökningens resultat resonera kring vilka tänkbara för- och nackdelar som finns med att läsa romanen tillsammans med eleverna i en skolklass, på antingen högstadiet eller gymnasiet.    

  Undersökningen visar att Sigrid i flera avseenden gestaltas som en kvinnlig pionjär och att hon dessutom besitter förmågan att kunna påverka sin make Magnus beslut, i den riktning hon själv önskar. Emellertid realiserar hon ofta sina nydanande idéer på så vis att hon genom övertalning av maken får honom att representera besluten som tas. Magnus uttrycker en viss glädje över sin hustrus företagsamhet men den resulterar även i att hans maktställning som husbonde undermineras, vilket grämer honom. Arn övertar sin mor Sigrids roll som en slags banbrytare för nya värderingar som är oförenliga med den skildrade tidens synsätt, vad beträffar både såväl synen på kärlek som på människovärdet.

  Tilldelningsdatum2009-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Lennart Leopold (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

  Nyckelord

  • vägen till jerusalem
  • jan guillou
  • den historiska romanen
  • fiktion
  • icke-fiktion
  • berättare
  • inre synvinkel
  • kvinnlig pionjär
  • manlig pionjär
  • nya värderingar
  • undervisning
  • gemensam läsning

  Citera det här

  '