Nyandlig personlighet

 • Anette Tidblom

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan personlighetsdimensionerna enligt Five Factor-modellen och attityder till andlighet och livsåskådningar enligt New Age. Även eventuella skillnader mellan könen och åldersgrupper i relation till New Age studeras. Studien utfördes som en kvantitativ undersökning i form av en enkät, bestående av en svensk översättning av Big Five Inventory (BFI) för att mäta personlighet och New Age Orientation Scale (NAOS) för att mäta attityder till andlighet och de livsåskådningar som karaktäriserar New Age. Resultatet visade ett signifikant positivt samband mellan personlighetsfaktorn Öppenhet och människor som tilltalas av andlighet och livsåskådningar enligt New Age. Inga relationer till de andra personlighetsfaktorerna inom Five Factor-modellen och New Age konstaterades. Resultatet visade även signifikanta skillnader mellan könen där kvinnor var mer positiva till New Age än män. Inga signifikanta åldersskillnader framkom.

  Tilldelningsdatum2012-jan.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMonica Bredefeldt (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • new age
  • personlighet
  • five factor-modellen
  • karaktärsdrag

  Citera det här

  '