Nyanlända elever på fritidshemmet
: samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet

 • Jimmy Pedersen
 • Mathias Jartelius

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. Studien genomfördes med hjälp av samtalspromenader som undersökningsmetod utifrån ett barns perspektiv, där fokus var att studera betydelsen av elevernas lek, språk och kulturella gemenskaper. Studien genomfördes på två fritidshem i södra Sverige. Fritidshemmen är lantligt belägna och har olika stora elevgrupper. I elevgrupperna finns liten del nyanlända elever. Resultatet av studien visar att nyanlända elever upplever sig själva som delaktiga men väljer att leka bredvid den större gemenskapen på grund av svårigheter i att förstå språket och bli förstådda. Språket, leken, och de kulturella gemenskaperna spelar stor roll i hur nyanlända elever upplever delaktighet. Hur läraren agerar och har för inställning och insikt till nyanlända elever är mycket viktig för att lägga en bra grund för nyanlända elever. Studien är gjord för att lyfta ett dilemma som finns på olika fritidshem i Sverige.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • fritidshem
  • kvalitativa metoder
  • samtalspromenader
  • nyanlända elever

  Citera det här

  '