Nyanländas L2-engelska i svensk skola
: fem lärares syn på engelskundervisningens tillgänglighet för nyanlända elever i årskurs 4-6

 • Matilda Molin
 • Ivana Kondic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2020-apr.-29
OriginalspråkSvenska
HandledareMette Sjölin (Handledare) & Maria Freij (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • nyanlända
 • l2
 • andraspråk
 • l1
 • modersmål
 • främmande språk
 • engelskundervisning
 • lärarstrategier

Citera det här

'