Nyckeltals förmåga att förklara kortsiktig avkastning för olika typer av bolag
: en kvantitativ studie av hur väl nyckeltal förklarar den kortsiktiga avkastningen hos tillväxt- respektive värdebolag

 • Fredrik Karlsson
 • Carl Lindell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund:

  Handeln på aktiemarknaden har den senaste tiden genomgått en teknisk utveckling och blivit mer lättillgänglig för flera. Här verkar aktieägare med förhoppningen om att skapa en överavkastning på aktiemarknaden. I motsatt förhållande finns det studier som menar att det inte skulle finnas några möjligheter till överavkastning. Därmed blir det intressant att undersöka huruvida nyckeltal kan förklara avkastningen för dagens aktiebolag.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur väl nyckeltal förklarar den kortsiktiga avkastningen hos tillväxt- respektive värdebolag. Detta för att komma fram till om något nyckeltal är mer användbart för att förklara sambandet till den kortsiktiga avkastningen för tillväxt- eller värdebolag.

  Metod:

  Studien bygger på en kvantitativ metod där tre nyckeltal har analyserats med hjälp av enkel linjär regression.

  Resultat:

  Studiens resultat konstaterar att nyckeltalet, avkastning på totalt kapital, är mest användbart för att förklara sambandet till den kortsiktiga avkastningen hos tillväxt- och värdebolag.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • fundamental analys
  • finansiell analys
  • nyckeltal
  • tillväxtbolag
  • värdebolag

  Citera det här

  '