Nyemissioner och aktiekursutveckling – Vilken roll spelar redovisningen?

 • David Sjöberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Tidigare studier har visat att företag väljer tidpunkten för nyemissioner och emitterar när företagsledningen anser att företaget är övervärderat, vilket innebär att aktiesparare betalar ett högt pris för aktierna. Enligt tidigare studier, främst från USA och England, har detta visat sig leda till långsiktiga negativa effekter på aktiekursen. Forskning har även visat att det förekommer redovisningsmanipulation i samband med nyemissioner på den amerikanska och engelska marknaden. Vinster tidigareläggs i ett försök att missleda marknaden att övervärdera aktien och företagsledningen kan därmed sätta en högre emissionskurs.

  Studien har två syften. Det första syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan nyemissioner och aktiekursutveckling i Sverige. Det andra syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan redovisning som tidigarelägger vinster och nyemissioner i Sverige. I studien finns även fokus på faktorn ägarstruktur, vilket är vanligt inom mer redovisningsinriktade studier. Syftet är att förklara att agentens möjligheter till att agera opportunistiskt kan begränsas av ägarstrukturen, vilket kan ha betydelse för emissionsbeslutet, men också för den finansiella redovisningen inför nyemissionen. För detta finner dock studien inget stöd. Jag kan heller inte styrka att det förekommer redovisningsmanipulation eller att redovisningsmanipulation påverkar aktiekursen efter nyemissioner.

  Studien visar dock att det finns en negativ effekt på aktiekursutvecklingen efter nyemissioner i Sverige, men att den avtar efter 1,5 till 2 år efter nyemissionen. Emitterade företag har en genomsnittlig negativ aktiekursutveckling på 24,8 % jämfört med icke-emitterande företag de 2 första åren efter nyemissionen. Studien visar även att branschtillhörighet har inverkan på hur marknaden bemöter nyemissioner.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '