Nyfiken på andra kulturer?
: En kvalitativ undersökning av hur lärare arbetar med att främja tolerans och förståelse för olika kulturer.

 • Viveka Dahlkvist
 • Annika Hansson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Skolan är en del av samhället och de främlingsfientliga åsikterna som visar sig har varkenstöd i värdegrunden eller i läroplanerna. Som lärare måste man förhålla sig till detta ochförsöka motverka främlingsfientlighet, vilket emellertid kan vara lättare sagt än gjort. Syftetmed denna uppsats är att kartlägga och undersöka hur verksamma lärare förhåller sig till denmångkulturella verkligheten. Genom semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur fyrahögstadie- och gymnasielärare i ämnena historia och/eller religionskunskap arbetar ellerskulle vilja arbeta med elevers nyfikenhet och intresse inför andra kulturer och hur de bemöterfrämlingsfientliga och rasistiska åsikter. Det visar sig att många saknar detta i sin utbildningmen menar att kunskaper är en bra grund för att argumentera mot stereotypa föreställningar.Genom diskussioner och studiebesök försöker lärarna låta eleverna uppleva möten medmänniskor från andra kulturer, även om det hade behövts i större utsträckning. Lärarna tyckerockså att det är viktigt att bemöta fördomar, diskutera likheter och olikheter samt att utgå frånelevernas livsvärld i sin undervisning.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMats Bergenhorn (Handledare) & Zenita Johansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • mångkultur
  • värdegrund
  • skola
  • nyfikenhet
  • främlingsfientlighet
  • rasism
  • historia
  • religionskunskap.

  Citera det här

  '