Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet av första året på arbetsplatsen
: En allmän litteraturstudie

 • Filippa Svensson
 • Victoria Ekman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever skillnader i övergången från student till behörig legitimerad sjuksköterska. Professionens ansvar innebär kvalificerade tolkningar, bedömningar och omvårdnadsbehov för att kunna genomföra åtgärder tillsammans med patienten och det kan för många nyutbildade innebära känslor av oro och osäkerhet när arbetslivet ska börja. Syfte: Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter från första året på arbetsplatsen. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på 10 kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2012 och 2022. Datainsamling gjordes genom en systematisk sökning i två databaser. Artiklarna granskades genom HKR:s mall för kvalitativa artiklar samt Fribergs femstegs-modell vid dataanalys. Resultat: Erfarenheterna från de nyutexaminerade sjuksköterskorna kategoriserades i fyra huvudkategorier; Sjuksköterskans erfarenhet av transitionsfasen, Sjuksköterskans erfarenhet av stress, Sjuksköterskans erfarenhet av att ta sig an arbetsrollen och Sjuksköterskans erfarenhet av arbetsplatskulturen. Diskussion: Resultaten diskuterades genom tre huvudfynd; Utbildningens betydelse, Tidsbegränsning och En stärkande arbetsroll. Dessa fynd diskuterades utifrån Karasek och Theorells Krav- kontroll- och stödmodell samt utifrån etiskt och samhällsperspektivet. Denna studie visar att första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska är en utmaning och att de inte alltid känner sig förberedda inför arbetslivet på grund av påverkande faktorer såsom för lite kunskap och tidsbrist. Stödet har visat sig vara av betydelse för de nyutexaminerade sjuksköterskorna vilket har bidragit till en stärkande arbetsroll.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jönsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Erfarenhet
 • Nyutexaminerad
 • Sjuksköterska
 • Första året
 • Arbetsplats
 • Kvalitativ litteraturstudie

Citera det här

'