Obegränsat skattskyldig vid utflyttning från Sverige?

 • Adnan Elkaz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Titel: Obegränsat skattskyldig vid utflyttning från Sverige

  Ämne/kurs: Beskattningsrätt, Examensarbete, HA6035, 15 HP

  Författare: Adnan Elkaz

  Handledare: Bengt Åkesson

  Nyckelord: Obegränsat skattskyldig, Väsentlig anknytning, Anknytningsmoment

  Syftet med uppsatsen är att undersöka när en person blir obegränsat skattskyldig trots att han är utflyttad från Sverige. Uppsatsen behandlar väsentlig anknytning som är ett centralt begrepp. En person blir obegränsat skattskyldig i Sverige efter utflyttningen om han har väsentlig anknytning hit. För att ge uppsatsen en helhetsbild har jag även tagit upp de fall där personen inte får väsentlig anknytning till Sverige och därmed inte är obegränsat skattskyldig här.

  En person som är bosatt utomlands, men som tidigare har varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit är obegränsat skattskyldig i Sverige. Då är han skattskyldig för samtliga sina inkomster, oavsett varifrån dessa kommer. Man måste observera det skatteavtal som Sverige slutit med det andra landet och som kan påverka beskattningen. Oavsett vad som gäller enligt skatteavtalet så måste man lämna uppgifter om alla inkomster till Skatteverket i en ev. deklaration. Obegränsad skattskyldighet innebär att man måste betala skatt i Sverige på alla sina inkomster, även om inkomsterna härrör från utlandet. Huruvida en person skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige avgörs genom en sammanvägning av ett antal anknytningsfaktorer. Dessa kan man läsa om i uppsatsen och det redogörs för varje anknytningsfaktor och hur de påverkar en persons skatterättsliga status.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '