Ocker
: en studie om gällande rätt

 • Linda Haagen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ocker är ingen ny företeelse, då det finns uttryck för ocker i Bibeln. Definitionen för ocker har ändrats genom åren. Syftet med uppsatsen är att belysa ocker och jämföra med 36 § avtalslagen Uppsatsen använder traditionell juridisk metod. Traditionell juridisk metod innebär att man använder olika rättskällor som lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Kriterier för ocker är trångmål, oförstånd, lättsinne och beroendeställning. Det ska också ha förekommit ett uppenbart missförhållande. Trångmål är situationer, där ockraren vet att den svagare parten är i stort behov av att låna pengar, för att köpa något och banken har sagt nej till lån. Oförstånd är en situation, där den ena parten inte är allmänt mer eller mindre intelligent, men kan inte förstå hela omfattningen av sitt handlande. Lättsinne innebär att personen handlar med ockraren utan att se vilka konsekvenser handlandet kan få. Beroendeställning är att ena parten är starkare än den andra och drar nytta av den svagare partens brist på egen insats eller medverkan. Ett uppenbart missförhållande innebär att avgöra de olika prestationernas värde, mellan det krävda värdet.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarkus Sandblom (Handledare) & Pontus Sjöström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Nyckelord

  • ocker
  • avtalsrätt
  • lättsinne
  • beroende ställning

  Citera det här

  '