Ofantliga kostnadsskillnader inom äldrevården

 • Susanne Eliasson
 • Andreas Risberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kostnaden för särskilt boende per plats var 277 238 i Hörby och 773 110 i Östra Göinge år 2004. Östra Göinge var alltså hela tre gånger dyrare än Hörby. Varför denna ofantliga kostnadsskillnad? Syftet med uppsatsen är att studera vilka faktorer som kan bidra till redovisade kostnadsskillnader mellan kommunerna. Syftet är även att studera om kommunernas redovisade kostnader ger en jämförbar bild.

  För att svara på syftet använde vi en fallstudie som metod. Vi intervjuade områdeschefer, biståndsbedömare och ekonomer i de båda kommunerna.

  För att förstå vad som ligger bakom den enorma kostnadsskillnaden studerade vi inte enbart kostnaderna, utan även hur äldrevården är strukturerad och hur bedömningen för vilka som bor i de särskilda boendena går till i kommunerna. I analysen kopplas empirin samman med den Institutionella teorin, samt normativa teorier i form av lagar, som KL, SoL och Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendationer.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '