Olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet

 • Cornelia Newman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet. Resultatet bigger på två fokusgrupper som har samtalat fem teman som rör flexibilitet i arbetslivet. De två grupperna har deltagare från två olika generationer, i den yngre gruppen var deltagarna mellan 20 och 35 år och i den äldre gruppen var deltagarna mellan 50 och 65 år. Huvudtemana för denna uppsats är begreppet flexibilitet, flexibilitet nu och då, ideal flexibilitet och de två generationernas olika syn på flexibilitet. Dessa teman är finns med genom hela uppsatsen och återfinns i teori, resultat och diskussion. Frågeställningarna är: Hur ser olika generationer på flexibilitet i arbetslivet? Finns det skillnader i hur två olika generationer ser på flexibilitet i arbetslivet? Efter undersökningen kan jag konstatera att det finns skillnader i hur de två generationerna ser flexibilitet i arbetslivet. Hur de två generationerna ser flexibilitet är olika baserat på de två olika samhällen som de lever i och socialiserade i. Då endast två fokusgrupper har använts kan resultatet inte generaliseras till hela populationen, men kan dock ses som en indikation för hur de två generationerna i stort ser flexibilitet i arbetslivet.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '