Om chatbotars förståelse och användning av det svenska språket
: Lingvistiskt register utifrån formalitet hos chatbotar inom svensk turism

  • Katrin Ericsson
  • Anna Link

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka chatbotar inom den svenska turistnäringen och deras användning av språk med fokus på formalitet. Digitaliseringen inom turismen har accelererat vilket inneburit att turistbyråer i Sverige stängts och ersatts av digitala verktyg. Interaktionen med dessa digitala verktyg är av stor vikt, då det påverkar användarupplevelsen i form av tillit till de råd som ges.

För att undersöka nivån av formalitet i olika språkregister formulerades två varianter av sju vanliga turistfrågor. Frågorna formulerades med stöd av en heuristisk utvärdering och hade olika formalitetsnivåer. Dessa frågor ställdes till tre chatbotar verksamma inom turistnäringen i Sverige. Resultaten av interaktionerna utvärderades med hjälp av en heuristisk utvärderingsmetod skapad för chatbotar av Sugisaki & Bleiker (2020).

Det konstaterades att chatbotar inom svensk turism hade svårt att förstå hela meningar trots att användaren uppmanats att skriva en fråga. De undersökta chatbotarna förstod inte heller olika register, då deras utvecklingsnivå är för låg. En utveckling av metoden genomfördes för att undersöka huruvida chatbotarnas förståelse var högre vid sökningar med enstaka ord jämfört med hela meningar. Chatbotarna visade sig ha svårigheter att urskilja ord formulerade i en mening. Resultatet av studien ses som en viktig insikt för design och utveckling av framtida chatbotar inom turism och användarupplevelsen av dessa.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Freij (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

  • chatbot
  • formalitet
  • register
  • turism

Citera det här

'