Om inte jag gör detta, vem ska då göra det
: En kvalitativ studie om hur polisanställda inom ISÖB påverkas av att arbeta med barn som blivit sexuellt utnyttjade

 • Lina Göransson
 • Mona Kaveh
 • Sophie Sandholm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I och med barns tilltagande internetanvändning har även de internetrelaterade sexuella övergreppen mot barn ökat. Idag finns det en särskild enhet inom polisen (ISÖB) som arbetar med dessa brott. Det finns mycket tidigare forskning om emotionellt lönearbete och även studier om poliser och mentalt påfrestande arbete. Dessa studier riktar sig oftast till poliser i yttre tjänst men mer sällan till de som arbetar med granskning av barnpornografiskt material. Denna studie syftar därför till att undersöka hur polisanställda inom ISÖB upplever det mentalt påfrestande arbetet de gör när de utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, hur det påverkar deras privatliv och vilket stöd de får på arbetsplatsen. Resultatet har analyserats med hjälp av Hochschilds teorier kring emotionellt lönearbete samt Goffmans dramaturgiska perspektiv. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av anställda inom ISÖB. Studien visar att de anställda upplever en hög psykisk påfrestning i sitt yrkesutövande men att de samtidigt kan separera sin yrkesverksamma roll från sin privata roll. De anställda inom ISÖB använder i hög utsträckning strategier som ytligt och djupt agerande som vi återfinner i Hochschilds teorier. Man klarar även av att separera sin yrkesroll från sin privata roll på det sätt som Goffman förklarar i sitt dramaturgiska perspektiv genom att använda sig av bakre och främre regioner i sitt rollframträdande. Studien visar även att man trots omfattande stöd från ledningen ändå upplever att det är stödet från kollegor som ses som särskilt värdefullt, vilket stämmer väl överens med vad vi har kunnat se i tidigare studier.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Tove Nyberg (Examinator)

Kurser och ämnen

 • Kriminologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

 • Emotionellt lönearbete
 • Kollegialt stöd
 • ISÖB
 • Sexualbrott mot barn
 • Polis

Citera det här

'