Om kon själv får välja
: En studie av boskapens biotopanvändning och hemområde under en betessäsong på fäboden Hedbodarna i Dalarna

  • Saga Christiansdotter

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Frigående fjällkor på skogsbete är idag sällsynta i Sverige. Vi kopplar det till norra Sveriges kulturlandskap med det äldre sättet att leva livet. Boskapen fick ströva utan stängsel och bete i de äldre skogarna, plantagen och kärren. På Hedbodarna i Älvdalen finns 12 svenska fjällboskapsraser och 20 getter. Genom att sätta GPS sändare på tre nötkreatur studerades deras rörelsemönster och hur de använde landskapet

I denna studie undersökte jag nötkreaturens hemområde, optimal födosöksteori och biotopanvändning. Resultaten visar hur de maximerar sitt matintag och minimerar energiförbrukningen. I ett landskap med näringsfattig jord behöver korna ta sig långt för näringsrik föda. Mina resultat visar ingen signifikant skillnad, men det finns en trend att hemområdena blir större över tiden. Det finns dock en betydande skillnad i deras val av skogsmark framför våtmark.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan naturvetenskap (10799)

Nyckelord

  • beteendestudier
  • fjällnära kor
  • födosökningsteori
  • hemområde
  • landskapsvetenskap
  • rörelsemönster

Citera det här

'