"Om man jobbar med det man själv vill jobba med så blir det roligare och då lär man sig bättre" - elever i årskurs sex syn på musikundervisningen

 • Marcus Berglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket inflytande elever i år sex upplever att de har i skolans musikundervisning. Vi har valt att fokusera på elevers uppfattningar på grund av bristen på forskning inom detta område.

  En förundersökning genomfördes i form av enkäter för att kartlägga elevers intresse, för att sedan genomföra två gruppintervjuer varav fyra elever i varje. Resultatet visar att eleverna till viss del har ett inflytande på musikundervisningen men att det är läraren som begränsar inflytandet vid lektionstillfällena. Det finns inslag av populärmusik som man under lektionstillfällen diskuterar och analyserar tillsammans med musikläraren. Musikundervisningen leder enligt vår undersökning ej till att elever blir mer musikintresserade även utanför skolans dörrar. Hade musiklärarna låtit eleverna få ett större inflytande och delaktighet i planering av undervisningen, hade det enligt våra undersökningar lett till ett större musikintresse. Detta inflytande hade i sin tur kunnat väcka elevernas motivation och lust att lära mera kring musikämnet.

  Ämnesord: Musik, musikundervisning populärmusik, populärkultur, elevinflytande

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '