Om tal och samtal i läromedel i spanska
: En kvalitativ analys av tre läromedel i spanska för årskurs 8 med fokus på muntlig kommunikation

 • Svetlana Gajic Mihailovic

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

   

  Abstract

  Den muntliga kommunikativa förmågan står i centrum i dagens kursplaner för moderna språk i grundskolan. Forskningen som gjorts de senaste åren har visat att läromedel har en viktig roll i undervinsingen och att många lärare använder sig av läromedel i sin undervisning. Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av tre läromedel i spanska som används i grundskolan i årskurs 8 och undersöka vilken är läromedlens grundsyn på muntlig kommunikation. Genom en kvalitativ metod analyseras inledningsdelen i lärarhandledningarna och talövningar i både lärarhandledningarna och övningsböckerna.

  Resultatet av den empiriska undersökningen visar att läroböckerna skiljer sig åt. Denna skillnad syns tydligast i inledningsdelen i lärarhandledningarna. Interaktiva muntliga övningar som tränar kommunikativ färdighet dominerar i både övningsböckerna och lärarhandledningarna men det önskas flera som uppmuntrar till flerstämmig handling i samtliga tre läromedel. Det finns en tydlig koppling till kursplanen för moderna språk för grundskolan och de muntliga övningarna i samtliga tre läromedel.

   

  Tilldelningsdatum2012-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • muntlig kommunikation
  • spanska
  • flerstämmig handling

  Citera det här

  '