Om vi sjunger har vi väl musik? Stämmer pedagogernas syfte med vad eleverna lär sig? – En fallstudie på två skolor

 • Camilla Engström-Olofsson
 • Pernilla Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Många människor har på något sätt ett förhållande till musik, positivt eller negativt. Detta gäller såväl för barn och ungdomar som vuxna. Detta gäller även författarna till detta arbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka musikundervisningen i skolan. Stämmer pedagogernas syfte och mål med vad eleverna själva uppfattar att de lär sig? Hur förhåller sig musikpedagogerna till våra styrdokument och överförs musiken i den övriga undervisningen? Vår undersökning är kvalitativ och utgår från intervjuer med elever och pedagoger samt observationer av musiklektioner. Undersökningen genomfördes på två olika skolor i samma kommun. I vårt arbete har vi använt oss dels av forskning vi hittat inom ämnet men även av annan litteratur som berör musiken. I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogernas syfte och mål når fram till eleverna, men även att musikundervisningen skiljer sig avsevärt mellan våra undersökningsskolor, trots att båda skolorna har musikpedagoger från den kommunala musikskolan som undervisar eleverna.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '