Omfattning av föräldraledighet och jämställdhetsuppfattningar föräldrar emellan

 • Susanne Callin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om omfattningen av uttaget av föräldraledigheten samvarierar med graden av jämställdhet föräldrar emellan. En enkätstudie mätte föräldraledighetens omfattning, uppdelningen av barnomsorg och hushållsarbete, attityder till föräldraarbete samt äktenskapstillfredställelse. Studien genomfördes på en förskola samt över Internet, med totalt 139 deltagare. Kön och inkomst påverkade hur mycket föräldraledighet som togs ut genom att en hög inkomst korrelerade med färre uttagna föräldraledighetsdagar samt att kvinnor tar ut ett större antal dagar jämfört med männen. Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan omfattningen av föräldraledigheten och attityd till en jämställd fördelning av föräldraarbete eller den faktiska fördelningen av föräldraarbete och hushållssysslor. Inte heller var en hög nivå av jämställdhet vad gäller föräldraarbete och hushållssysslor sammankopplad till en hög grad av äktenskapstillfredställelse. Dessa fynd om att omfattningen av föräldraledigheten inte samvarierar med uppfattningen om jämställdhet går emot den generella diskursen att det är attityder som styr fördelningen av föräldraledigheten. Ytterligare studier behövs för att få en bättre förståelse av ämnet.

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '