Omvårdnadsaspekter för att förhindra viktnedgång hos äldre personer med Alzheimers sjukdom Litteraturstudie

 • Rasmus Eriksson
 • Pernilla Munthe

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige och dess konsekvenser kan göra att dagliga aktiviteter som bl.a. ätande påverkas. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller den drabbades näring, även om personen kan gå ner i vikt som en naturlig del av sjukdomen.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa omvårdnadsaspekter som kan förhindra viktnedgång hos äldre personer med AD.

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar systematiskt analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet av studien visar att de drabbades självständighet kan komma i konflikt med vårdgivarnas önskan att främja fysiskt välmående och deras ansvar att ge vård. När patientcentrerad omvårdnad användes ökade samspelet mellan de båda parterna och personen åt bättre. Matkonsumtion och viktnedgång kan påverkas av beteendestörningar samt av både fysisk och social miljö.

  Diskussion: Etisk medvetenhet, patientcentrerad omvårdnad, samspel mellan den drabbade och vårdgivaren samt miljö runt den drabbade diskuterades. Slutsats: De viktigaste fynden i denna studie var samspelet mellan vårdgivare och personer med AD, miljöns betydelse för den drabbade och eventuell viktnedgång.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '