Omvårdnadspersonalens inställningar till och kunskap om komplementär alternativ medicin
: En litteraturstudie

 • Jenny Kristoffersson
 • Michelle Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Det finns ingen enhetlig definition av komplementär alternativ medicin (KAM). Det visar sig att användandet av KAM ökar hos befolkningen i världen. Det finns ett stort informationsutbud på internet vilket kan leda till risker för patienter vid felaktig information. Syftet: Var att beskriva inställningar till och kunskaper om komplementär alternativ medicin bland omvårdnadspersonal. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Det fanns inställningar om att KAM borde ha en plats i sjukvården. Det framkom att det fanns behov av riktlinjer, lagstiftning, stöd, ledarskap och evidens hos omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal såg det som sitt ansvar att fråga patienters om deras användande. Omvårdnadspersonal ansåg att KAM hade effekt för patienter. Det visade sig att det fanns både viss kunskap och otillräcklig kunskap om KAM. Även efterfrågan om behov av kunskap och utbildning bland omvårdnadspersonal visade sig vara stor. Slutsats: Med tanke på den positiva inställningen till KAM hos omvårdnadspersonal, befolkningens ökande användande och avsaknad av ett tydligt regelverk gällande KAM. Är det en tidsfråga innan sjuksköterskor hamnar i situationer då de inte vet hur de ska hantera patienters frågor och användande av KAM. Det finns ett behov av tydligare riktlinjer gällande KAM och utbildning om vad KAM är. 

  Tilldelningsdatum2013-feb-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetsmedicin och miljömedicin (30303)
  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • komplementär medicin
  • alternativ medicin
  • omvårdnad
  • omvårdnadspersonal
  • inställningar
  • kunskap
  • riktlinjer

  Citera det här

  '