Optimization for search engines based on external revision database

  • Simon Westerdahl
  • Fredrik Lemón Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-aug.-24
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Eric Chen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'