Oral hälsa och hur den påverkar livskvalitén i en Zambisk befolkning

 • Jenny Chen
 • Lisa Milton

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att undersöka hur den orala hälsan påverkar livskvalitéten bland patienter som besökte en tandklinik i Livingstone samt på kliniken vid Dental training school i Lusaka, Zambia. Sammanlagt 160 patienter valdes konsekutivt ut och var i åldrarna 16-68 år (32 ± 11,8; medel ± SD). Studien utfördes genom intervjuer med hjälp av en enkät, ”The Oral Impacts on Daily Performances” (OIDP). Av patienterna svarade 80% att de blev påverkade av deras orala hälsa med minst ett problem. Svårigheter med att ”äta och njuta av mat” var det vanligaste problemet (54%) medan ”att tala och ha bra uttal” var det problem som var minst rapporterat (16%). Överlag, rapporterade 20% att de inte hade några problem alls. När de rapporterade att de hade problem var det vanligaste 3 och 4 antal problem. Två öppna frågor ställdes, ”Varför kom du till kliniken” och ”Vad tror du är problemet”. Det vanligaste svaret på första frågan var ”smärta” (38.9%) och på andra frågan ”vet inte” (23.1%). Denna studie kom fram till att 80% tyckte att deras orala hälsa påverkade deras liv och livskvalité.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • afrika
  • livskvalitét
  • oidp
  • oral hälsa
  • oral påverkan
  • utvecklingsländer

  Citera det här

  '