Oral hälsorelaterad livskvalitet hos äldre med användning av GOHAI

 • Jenny Willysson Almström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att kartlägga studier som har använt sig av det orala hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet GOHAI. Studien bygger på en allmän litteraturstudie som sammanställt forskning inom det ämne som är valt. Granskning gjordes av artiklar som använt sig av GOHAI vilka söktes via PubMed. Begränsning gjordes på deltagare ≥60 år, engelskspråkiga och med abstract tillgängligt. Studien baserades på 20 kvantitativa artiklar. Resultatet visade att studierna kom från olika delar av världen. Majoriteten av deltagarna bodde självständigt. Medelvärdet för GOHAI var mellan 30-50 för många av deltagarna i de studier som granskades. Fler kvinnor än män upplevde sämre OHRQoL, liksom de allra äldsta, protesanvändare, deltagare med dåligt tandstatus oh näringsbrist. Högutbildade hade bättre OHRQoL än lågutbildade. Konklusionen av studien är att äldre uppfattar sin OHRQoL som medelmåttig till dålig. I flera studier visades att framförallt kvinnors OHRQoL var sämre jämfört med mäns. 

  Tilldelningsdatum2013-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • gohai
  • ohrqol
  • oral hälsa
  • tandhygienist

  Citera det här

  '