Orala hälsoproblem och ätsvårigheter hos äldre

 • Nazanin Safari Zonoozi
 • Olena Gullberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka den orala hälsans påverkan på ätandet hos äldre personer.

  Vetenskapliga artiklar söktes i databasen PubMed med begränsning till artiklar inom tidsperioden 2000-2010, åldersgruppen 60 år och äldre. Totalt 11 artiklar inkluderades i studien.

  Resultatet visade att försämrad munhälsa, nedsatt tuggförmåga, många saknade tänder, smärta och obehag i munnen, illasittande tandproteser och muntorrhet ger problem med ätandet. Detta leder till att äldre med försämrad oral hälsa ändrar på sina val av livsmedel och ofta avstår från livsmedel som är problematiska att äta på grund av svårigheter med att tugga och svälja eller rädsla för att orsaka ytterligare skada på bräckliga tänder.

   

  Studiens slutsats är att en genomgång av litteraturen visade att äldre människor med nedsatt oral status hade risk för ätsvårigheter. Att ersätta förlorade tänder tycks ha betydelse för att upprätthålla en optimal tuggfunktion.

  Tilldelningsdatum2011-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • diet
  • nutrition
  • oral hälsa
  • oral status
  • tuggfunktion
  • äldre
  • ätandet

  Citera det här

  '