Orala problem vid Parkinsons sjukdom

 • Suad Bile-Samatar
 • Hina Patel

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Parkinsons sjukdom är en progressiv degenerativ neurologisk sjukdom. I Sverige finns det 15 000–20 000 personer som är drabbade av sjukdomen.

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av orala problem vid Parkinsons sjukdom.

  Materialet till litteraturstudien söktes i den medicinska databasen PubMed, där sökorden var ”Parkinson’s disease”, “oral diseases”, “dry mouth”, ”gingivitis”, “caries” och “periodontitis”. Resultatet baseras på en sammanställning av elva vetenskapliga artiklar som har granskats och analyserats. Åtta artiklar var kontrollerade kliniska studier. En artikel undersökte munhälsan kliniskt och självupplevd oral hälsa. Två artiklar undersökte den självupplevda orala hälsan varav en hade en kontrollgrupp.   

  Resultatet visade att Parkinsonsjuka hade mer gingivit och att prevalensen av parodontit var statistisk signifikant högre hos Parkinsonsjuka än hos en kontrollgrupp. Obehandlad karies och lägre salivflöde förekom mer hos Parkinsonsjuka än icke Parkinsonsjuka.

  Slutsatsen i litteraturstudien är att Parkinsonsjuka har sämre munhälsa än icke Parkinsonsjuka.

  Tilldelningsdatum2013-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • gingivit
  • karies
  • muntorrhet
  • oral hälsa
  • orala problem
  • parkinsons sjukdom
  • parodontit

  Citera det här

  '