Ordningsbetyg som förväntad lösning
: En diskussion av lärares och politikers attityder till att betygsätta ordning och uppförande hos elever

 • Sandra Bjerstedt
 • Johanna Mattsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

   

  Med utgångspunkt i den nya regeringens förslag om att införa ordningsbetyg på nytt framhävs i denna studie vilka konsekvenser det kan innebära. Syftet är alltså att klargöra vilka konsekvenser lärare anser att ett införande av ordningsbetyg kan innebära vilket sedan jämförs med politikers uttalanden och tidigare forskning. Som teoretisk grund används stämplingsteori vilken beskriver hur förväntningar på elever medför konsekvenser vilka likställs med förväntningarna. Resultatet visar att de lärare som var med i undersökningen ansåg att lärares subjektivitet skulle innebära det största problemet med att sätta ordningsbetyg. Lärarna var osäkra till ett nyinförande av ordningsbetyg där färre än var fjärde lärare var positiv.

   

   

  Tilldelningsdatum2009-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Åke Nordström (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • ordningsbetyg
  • politiker
  • lärare
  • konsekvenser
  • stämplingsteori
  • ordning och reda

  Citera det här

  '