Organiserad fritidsverksamhet för barn i ålder nio till tolv år – en undersökning om mellanstadiebarns behov av fritidsklubbsverksamhet

 • Fredric Persson
 • Daniel Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår uppsats har som syfte att undersöka om mellanstadiebarn uttrycker behov av organiserad fritidsverksamhet. Uppsatsen tar upp vilka behov mellanstadiebarn har i denna ålder. Genom litteratur kommer vi att påvisa barns starka behov av vuxenstöd under hela dagen. Mellanstadiebarn har fått svara på frågor i en enkätundersökning på hur det är att vara ensam hemma och vilka känslor de har för detta. Vi har använt oss av kvantitativ metod i vår empiriska del. Resultatet visade att mellanstadiebarnen inte uttrycker det starka behov av organiserad fritidsverksamhet som litteratur och tidigare forskning anger.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '