Organiserade musikaliska aktiviteter på fyra förskoleavdelningar i södra Sverige

 • Annie Sandström
 • Sofie Thornström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur de organiserade musikaktiviteterna på fyra förskoleavdelningar är uppbyggda samt vilket syfte dessa har. Data samlades in genom observationer på fyra förskoleavdelningar som följdes upp med en intervju med den aktiva förskolläraren. De två frågor som ligger till grund för vårt arbete är:

  Vilket innehåll har de organiserade musikaliska aktiviteterna i förskolan?

  Vilken uppfattning har förskollärare om betydelsen av organiserade musikaliska aktiviteter för barn i förskolan?

  Huvudresultatet i vårt examensarbete visar att förskollärarna använder sig av olika verktyg för att fånga barnen i de musikaliska aktiviteterna. Pedagogerna har olika syn på samlingarna vilket gör att innehållet i de musikaliska aktiviteterna varierar och kan bidra till god språkutveckling för barnen.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • musik

  Citera det här

  '