Outsourcing - alltid framångsrikt?

 • Emelie Hansson
 • Mathias Jakobic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Problemformulering: Att outsourcing är ett växande fenomen råder det inga tvivel om, men frågan är hur mycket av ett företags verksamhet som kan outsourcas och vad konsekvenserna blir? Är det möjligt att det alltid är framgångsrikt?

  Målet med denna uppsats är att ta reda på vad det är som gjort att outsourcing har blivit så använt och omtyckt och se om det eventuellt finns några misslyckanden.

  o Framgångsfaktorer?

  o Orsaker till mindre lyckade outsourcingprojekt?

  o Hur ska de problem som finns övervinnas?

  Syfte: I detta arbete kommer vi att försöka ta reda på ifall outsourcing är så bra som ryktet säger och vad det är som gör det så bra. Vi kommer även att ta upp mindre lyckade outsourcingprojekt och belysa orsakerna till dessa.

  Metod: Vi har samlat in information genom litteratur, artiklar, teorier, samt empirisk fakta genom intervjuer med personer på företag som har en relation till outsourcing.

  Avgränsningar: På grund av tidsbrist har vi begränsat oss till att endast göra intervjuer i sex företag med outsourcing efter svenska förhållanden.

  Resultat och slutsats: Vi har kommit fram till att outsourcing i de allra flesta fall är framgångsrikt. För att lyckas krävs dock att man tar hänsyn till vissa viktiga kriterier, såsom bra kommunikation, hög kompetens och omfattande förberedelser.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '