Ovisshetens uttryck
: En empirisk studie baserad på berättelser om ovisshet.

 • Jenny Johansson
 • Sara Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Inom vården upplever många människor någon gång ovisshet. Ovisshet kan beskrivas som en känsla, ett tillstånd eller som ett fenomen. Ofta är ovisshet associerat med stress och känslosam påfrestning för patienter. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kännedom om hur ovisshet kan uttrycka sig hos personer för att få en ökad förståelse för patientens situation. Syftet: Syftet var att beskriva hur ovisshet kan uttrycka sig hos personer som befinner sig i en oviss situation. Metod: Studien baserades på 20 berättelser om ovisshet, skrivna av studenter. Berättelserna bearbetades genom manifest innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i två huvudkategorier. Kategorin Ovisshetens osynliga uttryck handlar om att många känslor föddes när personer var i ovisshet. Det framkom också att många tankar och frågor väcktes. I kategorin Ovisshetens synliga och fysiska uttryck framkom det att ovisshet kunde uttrycka sig som beteenden och handlingar, samt att kroppen reagerade fysiskt. Slutsats: Många av ovisshetens uttryck påverkar personer negativt och kan därför ses som ett hot mot personers välbefinnande och hälsa. Trots att ovisshet uttrycker sig individuellt visade studien att ovisshet skulle kunna upptäckas hos personer. Ökad delaktighet och personcentrerad omvårdnad skulle kunna lindra ovisshet hos patienter.

  Tilldelningsdatum2014-nov.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • ovisshet
  • uttryck
  • berättelser
  • omvårdnad

  Citera det här

  '