"På högstadiet kan en del elever inte vara mogna for grammatik" - en undersökning av lärares förväntningar på elevers kunskaper gällande ordklasser vid studieövergangen till gymnasiet

 • Kristina Isaksson
 • Marie-Louise Östergren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här uppsatsen belyser problematik kring stadieövergången mellan högstadium

  öch gymnasium. Den behandlar vilka kunskaper beträffande ördklasser högstadie- respektive

  gymnasielärare i svenska förvantar sig att elever ska behärska för att få

  betyget godkänt i svenska i årskurs nio och på så sätt vara förberedda inför

  gymnasiet. Lärarnas åsikter har framkommit genom en kvantitativ

  enkätundersökning där svaren visar att gymnasielärarna har något högre

  förväntningar gällande elevers kunskap i detta sammanhang. Då lärarna gavs

  möjlighet att fritt återge sina synpunkter i enkäten under rubriken övrigt är

  undersökningen i viss mån även kvalitativ. Vidare redovisas styrdokumentens

  direktiv när det gäller grammatik på högstadiet. I enkätundersökningen har lärarna

  även svarat på frågan hur de motiverar sina förväntningar. Enkätundersökningens

  svar visar att högstadielärarna i högre grad förlitar sig pa styrdokumenten samt på

  dialog med kollegor, medan gymnasielärarna i högre grad mötiverar små

  förväntningar med sin egen arbetserfarenhet och sin egen utbildning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '