På jakt efter grunden till värdegrunden
: En analys av begreppet grundläggande värden i skolans värdegrund

 • Marcus Ekstrand

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  I detta arbete görs en värdefilosofisk reflektion över begreppet grundläggande värden i skolans värdegrund. Jag finner grund för tre möjliga tolkningar av begreppet; grundläggande värde som egenvärden, grundläggande värden som konventionella värden och grundläggande värden som målvärden. Jag undersöker också några möjliga konsekvenser av att se grundläggande värden som synonyma med någon av dessa tre möjliga definitioner. Sammanfattningsvis diskuterar jag några möjliga konsekvenser av detta arbetet för läraren. 

  Tilldelningsdatum2012-jun-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGöran Brante (Handledare) & Sinikka Neuhaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • värdegrund
  • filosofi
  • värdeteori
  • grundläggande värden
  • lgr 11

  Citera det här

  '