På tal om språk - pedagogers förhållningssätt i förskolan till barns användning av sitt modersmål vid inlärning av ett andraspråk

 • Sara Jeppsson
 • Veronica Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det här arbetet utgår från citat i Läroplanen för förskolan 1998, som tar upp barns språkutveckling och att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla modersmålet och det svenska språket. Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers förhållningssätt till, och deras syn på, betydelsen av barns användning av deras modersmål när de lär sig ett andraspråk, i förskolan. Vi fokuserar oss på talspråket. Vi har använt oss av kvalitativ undersökningsmetod med intervju som datainsamlingsmetod.

  I resultatet har vi kommit fram till vilket förhållningssätt pedagogerna har till barns användning av sitt modersmål, vid inlärning av ett andraspråk. Det lyftes fram om betydelsen av barns modersmål när de lär sig ett andraspråk. Viktiga delar i förhållningssättet belyses, bland annat trygghet, motivation, intresse och samtal. Vår slutsats är att vi har funnit lika mönster i pedagogernas förhållningssätt, men att de även har olika tolkningar och olika variationer av svar.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '