På väg mot en tillgänglig utbildning för elever inom autismspektrumtillstånd
: En kvalitativ intervjustudie utifrån några informanters beskrivning av ett kommunövergripande skolutvecklingsprojekt

 • Liselott Carlsson

  Examensarbete: Masterexamen

  Tilldelningsdatum2017-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniel Östlund (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • autismspektrumtillstånd
  • tillgänglig utbildning
  • flexenhet
  • kompetensutveckling
  • samsyn
  • systemteori

  Citera det här

  '