På vilka grunder byter företag revisionsbyrå

 • Björn Nilsson
 • Karl Petersson
 • Klas Ahlberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att utvärdera på vilka grunder företag byter revisionsbyrå. Avsikten är att genom en analys identifiera de vanliga orsakerna till bytet för företag i Kristianstads kommun.

  Undersökningen är kvantitativ och hög svarsfrekvens eftersträvas och därför togs telefonkontakt med företagen. För att identifiera vilka företag som har bytt revisionsbyrå erhölls information hos Affärsdata. De personer, som intervjuades var endera ägaren, ekonomichef eller den person som föreslagit byte av revisor.

  Undersökningen genomföres som en deduktiv studie och för att kunna identifiera problemområden användes tidigare forskning, teorier och litteratur inom området.

  Prövning av empirisk information från intervjuundersökningen har genomförts med hjälp av dissonansteorin och argumentationsteorin. Därefter ifrågasätts gällande lagar, normer och rekommendationer inom redovisning.

  I studien är kostnaden det mest vanliga skälet som företagen uppger, som inverkar på ett byte. Övriga orsaker som har stor inverkan är förtroende, personlig kontakt och rådgivningsmöjlighet.

  Kostnaden må vara den mest vanliga orsaken i studien, men är det den egentliga anledningen. Då det inte går att påvisa signifikanta samband mellan kostnad och de övriga skälen. När företaget väl har bestämt sig för att byta revisionsbyrå vill de troligtvis sköta det på ett smidigt sätt. Därmed väljer de att uppge kostnaden som skäl till bytet.

  Tilldelningsdatum2006-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '