På vilka sätt kan elever i årskurs fem uppfatta ordningsrelationer och platsvärden inom decimaltal?

 • Kenny Jernström

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete behandlar elevers olika uppfattningar om ordningrelationer och platsvärden för decimaltal.  Syftet var att studera de uppfattningar som elever i årskurs fem har om ordningsrelationer och platsvärde med fokus att förebygga eventuella missuppfattningar. Metoderna som har använts i detta examensarbete var både enkättest och fördjupande intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten i studien har varit Psykologisk konstruktivism. Undersökningen visar olika resultat som exempelvis svårigheter med värdet av de olika decimaldelarna, att omvandla decimaltal till bråkform i beräkningar med olika räknesätt, att där finns tal med flera decimaler i mellan 0,2 och 0,3 samt ju fler decimaler ett tal har, desto större är talet. 

Tilldelningsdatum2021-juni-15
OriginalspråkSvenska
HandledareChristian Thifors (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Kurser och ämnen

 • Sociologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Matematik (101)

Nyckelord

 • matematik
 • decimaltal
 • uppfattningar
 • årskurs 5
 • ordningsrelationer
 • platsvärden
 • konstruktivism.

Citera det här

'