Påverkan av revisionsstandards i revisionsberättelser i svenska börsnoterade bolag.

 • Hanna Kier
 • Marlena Lavesson

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Revisionsberättelsens innehåll är omdiskuterat. Syftet med denna uppsats är att förklara innehållet i revisionsberättelser i Svenska börsnoterade bolag samt att definiera likheter och skillnader dem emellan. Analysen består av data insamlat från 757 revisionsberättelser i svenska börsnoterade bolag mellan 2006 och 2008, vilket motsvarar 98.57 procent av den totala populationen.

  Studien visar att flera revisionsberättelser avviker från den Svenska revisionsstandarden (RS) både i förhållande till formalia och innehåll. Endast ett fåtal innehöll extra information som inte är obligatoriskt i förhållande till RS. Revisionsberättelserna skiljer sig främst åt i fråga om dokumentets längd, revisionsfirma, bolagsstorlek och bransch tillhörighet.    Vi har hittat flera variabler som påverkar avvikelser från RS, dessa är längd, förekomsten av extra information, språk, förekomst av underrubriker, valuta i årsredovisningen, revisionsfirma, antal revisorer, antal anställda, omsättning, vinst/förlust, lista på Stockholms börsen och bransch tillhörighet.

  Vi tror att avvikelser beroende på misstag lätt kan korrigeras genom ökad medvetenhet av revisorerna. För att uppmärksamma revisorerna på problematiska delar borde bransch organisationen för revisorer (FAR) tydligare fokusera på revisionsberättelsens formalia och innehåll.

  Nyckelord: Revisionsberättelse, Revisionsberättelsens innehåll, Revisionsberättelsens formalia, Börsnoterade bolag.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGiuseppe Grossi (Handledare), Pernilla Broberg (Handledare) & Leif Holmberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Citera det här

  '