Påverkansfaktorer på entreprenöriell motivation

 • Anders Fritz
 • Yang Luong

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att identifiera väsentliga påverkansfaktorer på svenskt entreprenörskap. Uppsatsens uppkomst beror på nutidens fokusering på entreprenörskap och företagande. Det genomförs många lagändringar med olika politiska krafter i bakgrunden. En viktig påverkansfaktor har varit EU. Mycket fokus ligger på företaget men färre debatter handlar om individen. Författarna undersöker entreprenörer för att se vilka variabler som är väsentliga påverkansfaktorer på entreprenöriell motivation.

  Uppsatsen baseras på primärdata från en enkätundersökning som författarna genomförde maj 2011. Undersökningspopulationen valdes ut genom ett icke-statistiskt urval. Primärdatan har analyserats i SPSS genom korrelationsanalyser och multipel regressionsanalys.

  Den genomförda undersökningen visar att mindre faktorer än vad författarna väntade sig faktiskt påverkade entreprenöriell motivation. Slutsatserna är att enbart personliga attribut påverkar individernas motivation.

  Tilldelningsdatum2011-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJan Svanberg (Handledare) & Göran Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • påverkansfaktorer
  • motivation
  • entreprenörskap

  Citera det här

  '