Påverkar en diskussion av ett signalement med ett annat vittne realismen i konfidensbedömningarna vid en identifiering i en bildkonfrontation?

 • Martin Bengtsson
 • Sven-Erik Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien undersökte hur realismen i vittnens konfidensbedömningar av sina identifikationsminnen påverkas av att vittnena diskuterar rapporterade signalementen med varandra innan de, var för sig, gör utpekanden i en vittneskonfrontation. Deltagarna fick se en filmatisering av ett fingerat bilinbrott och därefter avge ett skriftligt signalement. Hälften av deltagarna (n=32) fick sedan diskutera sig fram till ett gemensamt signalement (parvillkor) medan andra hälften (n=32) fick avge ett muntligt signalement (individvillkor). Därefter fick deltagarna individuellt göra utpekanden i en sekventiell bildkonfrontation och göra konfidensbedömningar. Realismen i konfidensbedömningarna beräknades enligt kalibreringsmetodik och resultaten för de båda villkoren jämfördes med t-tester. Vi fann att realismen för parvillkoret var signifikant bättre än för individvillkoret för måttet kalibrering. Vi fann också att konfidensen i parvillkoret var signifikant högre i de fall de avgett samma svar än i de fall de avgett olika svar. Olika möjliga förklaringar till resultaten presenterades.

  Tilldelningsdatum2015-mars-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarcus Johansson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • identifikationsminne
  • konfidens
  • kalibrering
  • bildkonfrontation
  • realism
  • social påverkan

  Citera det här

  '