Påverkar hemförhållanden barns attityder mot överviktiga och hur skiljer sig barnens implicita och explicita attityd?

 • Kamilla Danielsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Undersökningen, som är explorativ, syftar till att jämföra barns explicita attityd och implicita attityd mot överviktiga, samt att jämföra resultaten med hur barnens hemförhållande ser ut. Antalet barn som deltog, vilka alla var i 10 års åldern, var 49 st. Barnens föräldrar svarade på en enkät (49 svar) som hade som huvudfaktorer; matsituation, motionsvanor samt hur mycket man inom familjen diskuterar vardagshändelser. De fick även svara på frågor om hur hemförhållandet såg ut. Resultatet visar att barn i olika åldrar har en tendens till negativ attityd gentemot överviktiga. Detta visar både IAT och det explicita testet. Däremot är det inte bevisat att den implicita och den explicita attityden har ett samband. Det finns inte heller något som tyder på att olika hemförhållanden skulle påverka barnens attityder mot överviktiga.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '