Palliativ vård i hemmet
: Anhörigas upplevelse

 • Emilia Englesson
 • Camilla Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Beskriva anhörigas upplevelser av att ha en närstående som vårdas palliativt för cancer i hemmet. Bakgrund: Palliativ vård är den vård som man tar vid när tillfrisknandet inte är som mål längre, alltså vård i livets slutskede. Den palliativa vården består av fyra hörnstenar där den ena är stöd till anhöriga. Cancer kan vara en anledning till att man vårdas palliativt, oftast känner man smärta och aptitlöshet då, även depression är vanligt. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie, som bestod av tolv stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Bestod av kategorierna Anhörigas upplevelse av vårdpersonalen, Relation till sig själv och den man lever med, Anhörigas upplevelser av förändring och Anhörigas egna känslor under sjukdomstiden. Slutsats: De anhöriga upplevde inte att de inte hade den relationen till vårdpersonalen som de önskade. De anhöriga kände sig ensamma och utelämnade. De kände även ett tvång över att ta hand om sin närstående i hemmet, då de ej fick var med och bestämma detta. Även positiva känslor fanns och de upplevde att vårdpersonalen alltid fanns där för de och lyssnade när de anhöriga behövde prata. 

  Tilldelningsdatum2016-dec.-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Pia Petersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • palliativ vård
  • anhörig
  • cancer

  Citera det här

  '