Parenting Style as a Predictor of Internal and External Behavioural Symptoms in Children
: The Child's Perspective

  • Ellen Hedstrom

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2016-nov.-03
OriginalspråkEngelska
HandledareJimmy Jenssen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Citera det här

'