Parodontalt status hos patienter vid Tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad
: en journalstudie

 • Caroline Ekman
 • Elin Sjöstrand

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sju till 20 % av den svenska befolkningen har omfattande benförlust och 40 % har kronisk parodontit. Gingivit och viss förlust av tändernas stödjevävnader ses hos nästan alla vuxna. Syfte: Syftet med journalstudien var att beskriva parodontalt status hos patienter som undersökts av tandhygieniststuderande på tandhygienistprogrammet, Högskolan Kristianstad. Metod: En empirisk studie med kvantitativ metod har använts. Data från 103 patientjournaler har sammanställts. Resultat: Resultatet baseras på patienter med en ålder mellan 21-83 år. På patientnivå var medelvärdet för antal tänder 26,2, plackindex 45,7 % och blödningsindex 23,6 %. Tandköttsfickor 5-6 mm var vanligast vid tänderna 48 (13 %) och 38 (11,4 %). Tandköttsfickor >6 mm förekom vanligast vid tänderna 38 (2,3 %) och 26 (2 %). Slutsats: Medelvärdet för plackindex ligger mycket högt (45,7 %) och står inte i proportion till blödningsindex (23,6 %). Tandköttsfickor >6 mm var sällsynt och var vanligast förekommande vid molarer. Tandköttsfickorna tenderade att vara djupare posteriort i munnen och hos äldre individer.

  Tilldelningsdatum2016-feb.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareV Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • journalstudie
  • oral hälsa
  • parodontalt status
  • tandhygieniststuderande

  Citera det här

  '