Parodontit en riskfaktor för cancer
: En litteraturstudie

  • Shaghayegh Andalib
  • Helena Karlström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka parodontit som riskfaktor för cancer. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie där sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i den medicinska databasen PubMed.
Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 14 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade ett signifikant samband mellan cancer och parodontit i 13 av 14 sammanställda artiklar. Slutsatsen är att litteraturstudien visade att parodontit kan vara en riskfaktor för cancer trots att de olika studierna definierade parodontit och cancer olika.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareV Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • cancer
  • neoplasmer
  • parodontit
  • parodontal sjukdom
  • riskfaktor

Citera det här

'