Participative Leadership and Employee Innovative Behaviour
: Moderated by pro-active and risk-taking work climate

 • Sam Beekwilder
 • Jacobus Johannes Endlich

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2019-juli-05
  OriginalspråkEngelska
  HandledareTimurs Umans (Handledare) & Jens Hultman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '