Patientens upplevelser av omvårdnad vid tuberkulos
: en litteraturstudie

 • Wictoria Karlsson
 • Jenny Sedin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Tuberkulos, tbc, är globalt sett den infektionssjukdom som skördar flest dödsfall bland vuxna. I världen är en tredjedel av jordens befolkning smittad av tbc. Det är ett övergripande mål inom omvårdnad att bästa möjliga hälsa och välbefinnande ska uppnås. Känslomässigt stöd av sjuksköterskan kan ha flera fördelar för patienten. Patienter med smittsam sjukdom har rätt till samma bemötande och omvårdnad som andra patienter. Upprepande information och stöd är av stor vikt för tbc infekterade patienter för att de ska få kunskap och sjukdomsinsikt. Syfte: Att ur ett globalt perspektiv belysa patientens upplevelser av omvårdnad vid tbc. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Resultat: Visade att många av patienterna var i behov av information och kunskap om tbc. Även upprepade vårdtillfällen krävdes för att få rätt diagnos. I de flesta artiklarna upplevdes bemötandet som ovänligt och patienterna kände sig åsidosatta, samt att möten med personalen var korta. Stöd från personal visade sig vara av stor vikt. Isoleringsvård kan skapa stigma pga rädsla och ensamhet. Många patienter upplevde också en skam och oro för att känna sig utfrysta från samhället.

  Tilldelningsdatum2010-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEwa Angsmo (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • tuberkulos
  • omvårdnad
  • attityder
  • kunskap
  • upplevelser

  Citera det här

  '